discover secrets of hypnosis
۱۶ شهریور

کشف رمز های هیپنوتیزم

هیپنوتیزم چیست؟ چرا اینقدر پیچیده و مرموز است؟ آیا هیپنوتیزم نوعی تردستی یا جادو است؟ آیا واقعا در حالت هیپنوتیزم می توان بیماریها را فقط با تلقین درمان کرد؟ آیا بیماریهای صعب العلاج و سرطان را هم میتوان با هیپنوتیزم معالجه کرد؟ آیا هیپنوتیزور روح افراد را تسخیر میکند؟ آیا شما استعداد هیپنوتیزم کردن دیگران را دارید؟ چگونه با گفتن کلمات ساده میتوان شخصیت افراد را تغییر داد؟ سلام ابتدا بگذارید دلیل نگارش این مقاله را بیان کنم. از زمانی که پزشکی به نام «مسمر» به کشف هیپنوتیزم به عنوان یک روش درمانی نائل شد، کلمه هیپنوتیزم بر این متد درمانی اطلاق شده است. این …

ادامه مطلب
Who is subject
۱۶ شهریور

سوژه کیست؟

سوژه شخصی است که میخواهد به هیپنوتیزم برسد. یعنی قصد دارد به تمرکز فوق العاده ای دست یابد تا از مواهب آن بهره ببرد. لیکن خود به تنهایی این توانمندی را ندارد، لذا از شخصی که روش صحیح این کار را میشناشد کمک میگیرد. در واقع بین هیپنوتیزور و هیپنوتیزم شونده مانند یک خلبان و کمک خلبان در حین پرواز یک همکاری بینابینی وجود دارد. درحالی که اکثر مردم طبق باورهای خرافی قدیمی این همکاری را یک زور آزمایی میدانند و حتی گاهی افراد بر مبنای این باور غلط که فکر میکنند هیپنوتیزم یعنی مقهور شدن به قدرت هیپنوتیزور در برابر هیپنوتیزم شدن مقاومت میکنند، …

ادامه مطلب
Who is hypnotiser
۱۶ شهریور

هیپنوتیزور کیست؟

در قرون گذشته وقتی شخصی توسط شخص دیگری هیپنوتیزم میشد و تحت فرمان آن دست به اعمالی میزد، به این توهم دامن زده میشد که هیپنوتیزور عجوبه ای است که سوژه هیپنوتیزم شده را تسلیم خود نموده. از آن زمان تاکنون متاسفانه هنوز هم وقتی عکسی از هیپنوتیزم را مشاهده میکنید، شخصی را میبینید که در حالت سست و بی اراده در مقابل هیپنوتیزوری که با حالتی تهاجمی بر بالای سر وی قرار گرفته ظاهرا میشود.[۱] در حالی که به نظر حقیر همه فعالان و اساتید این رشته از انتشار چنین عکسهایی احتراز کنند و به احترام مسمر و به رسم امانتداری سعی نکنند هیپنوتیزم …

ادامه مطلب

جستجو