20 rule for respect yourself
۱۶ آذر

۲۰ قانون طلایی احترام به خود

قانون اول: اگر فکر می‌کنی کاری اشتباهه، انجامش نده. قانون دوم: در صحبت‌ها همیشه دقیقا همون چیزی رو بگو که منظورته. قانون سوم: هیچ‌وقت طوری زندگی نکن که سعی کنی همه رو از خودت راضی نگه‌ داری؛ هیج وقت. قانون چهارم: سعی کن هر روز یاد بگیری و دست از یادگرفتن بر نداری. قانون پنجم: در صحبت با دیگران هیچ‌وقت راجع به خودت بد حرف نزن. قانون ششم: هیچ‌وقت دست از تلاش برای رسیدن به رویاهات بر ندار. قانون هفتم: سعی کن راحت نه بگی، از نه گفتن نترس. قانون هشتم: از بله گفتن هم نترس. قانون نهم: با خودت مهربون باش. قانون دهم: اگه …

ادامه مطلب
Choose partner
۱۶ آذر

بهتـرین همسر، با شریک عاطفی چـه شکلـی هسـت؟!

✅ اشتباهات گذشته شما را فراموش می‌کند یک شریک خوب، گذشته‌ی شما را نادیده می‌گیرد و دائم اشتباهاتی را که یادآوری آنها هیچ نفعی به حال رابطه‌تان ندارد، بازگو نمی‌کند. ✅ مقایسه نمی‌کند یک شریک مناسب تفاوت انسانها را درک می‌کند و می داند که هر شخص نقاط ضعف و قوت خود را دارد. بنابراین شما را با افراد دیگر مقایسه نمی‌کند. ✅ به رابطه دوطرفه اعتقاد دارد او باید بداند که یک رابطه‌‌ی سالم به تلاش هر دو طرف وابسته است و باید بین آنها تعادل برقرار باشد. رابطه‌های یک طرفه در نهایت به مشکل منجر خواهد شد. ✅ به تنهاییِ شما احترام می‌گذارد …

ادامه مطلب

جستجو