20 rule for respect yourself
۱۶ آذر

۲۰ قانون طلایی احترام به خود

قانون اول:

اگر فکر می‌کنی کاری اشتباهه، انجامش نده.

قانون دوم:

در صحبت‌ها همیشه دقیقا همون چیزی رو بگو که منظورته.

قانون سوم:

هیچ‌وقت طوری زندگی نکن که سعی کنی همه رو از خودت راضی نگه‌ داری؛ هیج وقت.

قانون چهارم:

سعی کن هر روز یاد بگیری و دست از یادگرفتن بر نداری.

قانون پنجم:

در صحبت با دیگران هیچ‌وقت راجع به خودت بد حرف نزن.

قانون ششم:

هیچ‌وقت دست از تلاش برای رسیدن به رویاهات بر ندار.

قانون هفتم:

سعی کن راحت نه بگی، از نه گفتن نترس.

قانون هشتم:

از بله گفتن هم نترس.

قانون نهم:

با خودت مهربون باش.

قانون دهم:

اگه نمی‌تونی چیزی رو کنترل کنی، بزار به حال خودش.

قانون یازدهم:

سعی کن از اتفاقات و حالات منفی دوری کنی.

قانون دوازدهم:

برای رضایت دیگران، کاری رو انجام نده که دوست نداری.

قانون سیزدهم:

سعی کن ببخشی، اما فراموش نکن.

قانون چهاردهم:

در هیچ حالتی، سطح خودت رو به اندازه طرف مقابلت پایین نیار.

قانون پانزدهم:

حرفی رو که نمی‌پسندی تائید نکن.

قانون شانزدهم:

به کسانی لطف کن که استحقاقش رو داشته باشن، لطف تورو وظیفت ندونن و سپاس‌‌گزار باشن.

قانون هفدهم:

با کسی که ازش خوشت نمیاد همنشینی نکن.

قانون هجدهم:

در یاد دادن، بخشنده باش.

قانون نوزدهم:

از کسی ناراحت هستی بهش بگو، ناراحتیتو بگو، دلیلش رو بگو.

قانون بیستم:

عاشقى کن، عشق باعث امید به زندگی می شود.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5 × 2 =

جستجو