Choose partner
۱۶ آذر

بهتـرین همسر، با شریک عاطفی چـه شکلـی هسـت؟!

✅ اشتباهات گذشته شما را فراموش می‌کند

یک شریک خوب، گذشته‌ی شما را نادیده می‌گیرد و دائم اشتباهاتی را که یادآوری آنها هیچ نفعی به حال رابطه‌تان ندارد، بازگو نمی‌کند.

✅ مقایسه نمی‌کند

یک شریک مناسب تفاوت انسانها را درک می‌کند و می داند که هر شخص نقاط ضعف و قوت خود را دارد. بنابراین شما را با افراد دیگر مقایسه نمی‌کند.

✅ به رابطه دوطرفه اعتقاد دارد

او باید بداند که یک رابطه‌‌ی سالم به تلاش هر دو طرف وابسته است و باید بین آنها تعادل برقرار باشد. رابطه‌های یک طرفه در نهایت به مشکل منجر خواهد شد.

✅ به تنهاییِ شما احترام می‌گذارد

هر فردی به تنهایی احتیاج دارد. شریک شما باید معنای حریم خصوصی را درک کند. افرادی که این قانون را رعایت نمی‌کنند، پس از مدتی از هم خسته می‌شوند و در رابطه احساس خفقان می‌کنند. باز هم می‌گوییم، در هر چیزی تعادل لازم است، حتی با هم بودن.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

15 − هفت =

جستجو